Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредног професора за ужу научну област Грађанско право, кандидат Димитрије Ћеранић

Прилог: Извјештај