Izveštaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor nastavnika u akademsko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Građansko pravo, kandidat Dimitrije Ćeranić

Prilog: Izvještaj