Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Храна и пиће, кандидат Милан Вукић

Прилог: Извештај