Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docent, uža naučna oblast Hrana i piće, kandidat Milan Vukić