Старт / Вијести - Музичка aкадемија / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Слађана Ковач

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Слађана Ковач

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Умјетност (Стваралештво – сви облици стваралаштва), група предмета: Камерна музика.

Прилог: Извјештај