Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Јелена Владичић Машић