Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije – Jelena Vladičić Mašić