Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Драгана Павловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Драгана Павловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, за ужу научну област Медицинска хемија.

Прилог: Извјештај