Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta – Dragana Pavlović

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, za užu naučnu oblast Medicinska hemija.

Prilog: Izvještaj