Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлука о поништењу поступка јавне набавке за јавну набавку „Набавка лабораторијских реагенаса – ЛОТ 2″ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о поништењу поступка јавне набавке за јавну набавку „Набавка лабораторијских реагенаса – ЛОТ 2″ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука