Start / Obavještenja - Medicinski fakultet / Odluka o poništenju postupka javne nabavke za javnu nabavku „Nabavka laboratorijskih reagenasa – LOT 2″ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za javnu nabavku „Nabavka laboratorijskih reagenasa – LOT 2″ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Оdluka