Старт / Вијести - Медицински факултет / Oдлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка лабораторијских реагенаса“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка лабораторијских реагенаса“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука