Старт / Вијести - Медицински факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка стоматолошког материјала и прибора“ за потребе Медицинског факултета Фоча, ЛОТ 1 „Стоматолошки потрошни материјал“

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка стоматолошког материјала и прибора“ за потребе Медицинског факултета Фоча, ЛОТ 1 „Стоматолошки потрошни материјал“

Прилог: Образац