Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Обавјештење о одбрани докторске дисертације Драганe Павловић

Обавјештење о одбрани докторске дисертације Драганe Павловић

Виши асистент Драгана Павловић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом “ПОВЕЗАНОСТ ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА ЗА ГЛУТАТИОН ТРАНСФЕРАЗЕ М1 И Т1 СА РИЗИКОМ ЗА НАСТАНАК ДИЈАБЕТЕСНЕ НЕФРОПАТИЈЕ“.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 18.11.2019. године са почетком у 12:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Прилог: Обавјештење