Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Dragane Pavlović

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Dragane Pavlović

Viši asistent Dragana Pavlović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom “POVEZANOST POLIMORFIZAMA GENA ZA GLUTATION TRANSFERAZE M1 I T1 SA RIZIKOM ZA NASTANAK DIJABETESNE NEFROPATIJE“.

 Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 18.11.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

Prilog: Оbavještenje