Старт / Вијести - Технолошки факултет / Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Неда Тешан Томић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Неда Тешан Томић

Прилог: Извјештај

Обавјештавају се сви заинтерeсовани да се у библиотеци Технолошког факултета Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву налазе: докторска дисертација и Извјештај  комисије бр. 1542/19 о оцјени урађене докторске дисертације кандидата  мр Неде Тешан Томић, дипл. инж.  технологије под називом: „Истраживање утицаја уништавања муниције и минско-експлозивних средстава на присуство и мобилност тешких метала у земљишту“.

Обавјештење