Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije – Neda Tešan Tomić

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije – Neda Tešan Tomić

Prilog: Иzvještaj

Obavještavaju se svi zainteresovani da se u biblioteci Tehnološkog fakulteta Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu nalaze: doktorska disertacija i Izvještaj  komisije br. 1542/19 o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata  mr Nede Tešan Tomić, dipl. inž.  tehnologije pod nazivom: „Istraživanje uticaja uništavanja municije i minsko-eksplozivnih sredstava na prisustvo i mobilnost teških metala u zemlјištu“.

Оbavještenje