Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Трговина, туризам и хотелијерство

Прилог: Извјештај