Старт / Вијести - Технолошки факултет / Извјештај и обавјештење комисије о избору у звање

Извјештај и обавјештење комисије о избору у звање

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Процесно инжењерство (ужа образовна област Процесно хемијско инжењерство, одговорни наставник на предметима: Основе реакцијског инжењерства, Пројектовање хемијских реактора, Биохемијско инжењерство.

Прилог:

Извјештај

Обавјештење