Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj i оbavještenje o izboru u zvanje

Izvještaj i оbavještenje o izboru u zvanje

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovni profesor, uža naučna oblast Procesno inženjerstvo (uža obrazovna oblast Procesno hemijsko inženjerstvo, odgovorni nastavnik na predmetima: Osnove reakcijskog inženjerstva, Projektovanje hemijskih reaktora, Biohemijsko inženjerstvo.

Prilog:

Izvještaj

Obavještenje