Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Јелена Старчевић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Јелена Старчевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Управно право и управа (ужа образовна област Управно право и управа) – Јелена Старчевић

Прилог: Извјештај Јелена Старчевић