Старт / Вијести - Музичка aкадемија / Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка робе за потребе бифеа“ за потребе Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука