Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka robe za potrebe bifea“ za potrebe Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka