Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Клиничка микробиологија (ужа образовна област Микробиологија са имунологијом, предмети: Микробиологија, Микробиологија и имунологија) – Медицински факултет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Клиничка микробиологија (ужа образовна област Микробиологија са имунологијом, предмети: Микробиологија, Микробиологија и имунологија) – Медицински факултет

Прилог: Извјештај