Старт / Вијести - Машински факултет / Извјештај Комисије о урађеном мафгистарском раду под насловом: Унапређење производног процеса обраде плочастих материјала примјеном LEAN концепта, кандадата Батинић Жељка, дипл.инж.машинства

Извјештај Комисије о урађеном мафгистарском раду под насловом: Унапређење производног процеса обраде плочастих материјала примјеном LEAN концепта, кандадата Батинић Жељка, дипл.инж.машинства

Прилог: Извјештај