Старт / Вијести - Универзитет / Успјешно одржан научни скуп „Наука и стварност“ Филозофског факултета УИС-а

Успјешно одржан научни скуп „Наука и стварност“ Филозофског факултета УИС-а

У оквиру обиљежавања Дана Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 19. маја је одржан научни скуп „Наука и стварност“ који је окупио више од 160 учесника из земље и иностранства.

Овај традиционални научни скуп Филозофског факултета даје значајан допринос унапрађењу научно-истраживачког рада како Универзитета, тако и у Републике Српске.

Неке од тема о којима је било ријечи на скупу су филозофија и техника; насеља и становништво у античко и средњовијековно доба; Берлински конгрес у српској и европској историји; година 1918. у српској и европској историји; савремене тенденције у васпитању, образовању и настави, истраживања у педагогији; друштвено-хуманистички осврт на савремене друштвене проблеме.

На научном скупу је разговарано и о темама као што су: лингвистика у савременим истраживањима; језик и стварност; књижевност и стварност; темпорална референцијалност у лингвистици; књиге, национална и културна баштина, традиција и промјене у библиотекарству; трендови у психологији; политика и стварност; улога географије у заштити и унапређењу животне средине.