Старт / Вијести - Филозофски факултет / Састанак студената са инвалидитетом и чланова тима УИС-а у оквиру пројекта „Trans2Work“

Састанак студената са инвалидитетом и чланова тима УИС-а у оквиру пројекта „Trans2Work“

У Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржан састанак пред одлазак на размјену студената са инвалидитетом, у оквиру међународног пројекта „School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)“.

Четворо студената Универзитета у Источном Сарајеву регистровано је на web базу која је креирана у оквиру овог пројекта, чији је носилац Катедра за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Ово је први пут да Универзитет у Источном Сарајеву учествује у размјени студената са инвалидитетом.

У пројекту мобилности студената учествују два студента Саобраћајног факултета Добој – Вања Грујић и Горан Ристић, студент Факултета за производњу и менаџмент Требиње Милица Ијачић и студент Филозофског факултета Пале Дејан Баковић.

Сви студенти ће у оквиру размјене обављати праксу у областима сродним профилима које похађају на матичним факултетима и то у трајању од два мјесеца, у периоду од новембра 2017. до октобра 2018. године, на универзитетима у Новом Саду, Београду, Крагујевцу или Црној Гори.

Из буџета пројекта студентима је обезбијеђено по 1.800 евра за трошкове.

Координатор пројекта је проф. др Биљана Сладоје – Бошњак, виши асистент Ранка Перућица је ментор који повезује студенте са инвалидитетом и послодавце, док је мр Слободанка Круљ из реда административног особља задужена за подршку студентима.

Имплементација пројекта „School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)“ почела је у октобру 2015. године, а завршава се 2018. године.

Циљеви међународног  пројекта „Trans2Work“ су:

а) да припреми и унаприједи високообразовне институције  у погледу пружања подршке студентима са инвалидитетом  у њиховој  транзицији  од  факултета до  радног мјеста коришћењем и праћењем стандарда и политика Европске уније;

б)  да повеже високо образовање са радним окружењем које је примјерено особама са инвалидитетом;

в) да асимилира транзиционе могућности и вјештине са праксама и политикама Европске уније;

г) да припреми послодавце да боље разумију потребе  запослених лица са инвалидитетом у циљу креирања и понуде нових радних мјеста за ове особе.

Основна циљна  група којима је овај пројекат намијењен јесте широка група постојећих и будућих дипломаца са  инвалидитетом  и послодаваци из приватног и из јавног сектора.

С обзиром да  постоји потреба да се ојача  академска заједница у циљу прихватања концепта  транзиције особа са инвалидитетом од  факултета до  радног мјеста, остале циљне групе и потенцијални партнери универзитета су: студенти са инвалидитетом,  универзитетски наставници и особље, постојећи универзитетски сервиси, каријерни центри и потенцијалне мреже.

Циљеви могу бити постигнути само уз подршку високообразовних институција  које ће омогућити студентима са инвалидитетом да учествују у програмима праксе у оквиру посебног програма мобилности који је укључен у  Еразмус+ програм кредитне мобилности студената са високообразовних институција.