Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Специфични језици, ужу образовну област Синологија – кинески језик и лигвистика, Филозофски факултет Пале

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Специфични језици, ужу образовну област Синологија – кинески језик и лигвистика, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – Јелена Вујичић