Старт / Наука / Пројекти НИР / Национални пројекти

Национални пројекти

Назив пројекта Факултет носилац пројекта Координатор пројекта Фонд из којег се пројекат финансира
1. Примјена динамичког софтвера Cinderella у научно-техничким истраживањима, математици и образовању. Факултет за производњу и менаџмент Требиње Проф. др Душан Јокановић Министарство науке и технологије Републике Српске. (Уговор закључен 31.12.2014.)
2. Израда пројектне документације и прототипа носача сочива за наочале Факултет за производњу и менаџмент Требиње Доц. др Обрад Спаић Министарство Цивилних послова

(Пројекат почео са имплементацијом 1.9.2013.)

3. Модел управљања људским ресурсима са циљем рјешавања проблема структуралне незапослености Републике Српске Факултет пословне економије Проф. др Миладин Јовичић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

4. Демографски ресурси и организација образовног система у Републици Српској Педагошки факултет Проф. др Момчило пелемиш Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

5. Утицај демографског старења на одрживост јавних финансија у Републици Српској Педагошки факултет Проф. др Ненад Лалић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

6. Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем процјене Педагошки факултет Проф. др Владо Симеуновић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

7. Утицај будућих демографских кретања на развој Републике Српске Педагошки факултет Проф. др Стево Пашалић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

8. Утврђивање потреба тржишта рада са становишта компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог образовања Педагошки факултет Проф. др Владо Симеуновић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

9. Софтверски алати у детекцији постуралних поремећаја код дјеце у узрасту 6-11 година Педагошки факултет Проф. др Данимир Мандић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

10. Планирање породице и едукација као модел демографског опоравка Републике Српске Педагошки факултет Проф. др Срђан Лалић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

11. Дисперитети просторног развоја Републике Српске на основу вриједности индекса људског развоја Педагошки факултет Проф. др Данијел Романо Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

12. Развој уређаја енергетске електронике за повећање енергетске ефикасности фотонапонских система у грађевинарству Електротехнички факултет Проф. др Миломир Шоја Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

13. Генетички диверзитет и варијабилитет дивље трешње (Prunus avium L) Пољопривредни факултет Проф. др Василије Исајев Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

14. Утицај подлоге на биолошко-помолошке особине и хемијски састав плода шљиве (Prunus domestica L) Пољопривредни факултет Проф. др Драган Милатиновић и мр Мирјана радовић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

15. Принос, евапорација и ефикасност искоришћавања воде луцерке (Medicago sativa L) Пољопривредни факултет Проф. др Гордана Шекуларац Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

16. Примјена водича WRB на одабраним локалитетима источне Херцеговине Пољопривредни факултет Проф. др Љиљана Нешић и мр Весна Тунгуз Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

17. Значај органске пољопривреде у очувању биодиверзитета руралних подручја Пољопривредни факултет Доц. др Горан Перковић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

18. Отпорност домаћих сорти неких ратарских култура на стрес проузрокован сушом Пољопривредни факултет Проф. др Весна Милић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

19. Значај антиоксидативног система у механизму релаксантног ефекта хексопреналина и никорандила на различите типове изоловоаног утеруса Медицински факултет Проф. др Слободан Миловановић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

20. Значај молекуларне биологије у дијагностици и терапији тумора плућа Медицински факултет Проф. др Милан Кулић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

21. Ефекти комбиноване примјене фактора раста и керамичких имплатата у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума Медицински факултет Проф. др Смиљка Цицмил Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

22. Специфичност везе денталних керамика и композитних цемената Медицински факултет Проф. др Недељка Ивковић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

23. Значај молекуларно-билошких метода у праћењу хепатитица Ц вирусне инфекције код пацијената на хемодијализи Медицински факултет Проф. др Милан Кулић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

24. Хронична инфламација код обољелих од парадонтопатије као фактор ризика за настанак атеросклеротских кардиоваскуларних обољења Медицински факултет Проф. др Смиљка Цицмил Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

25. Превенција секундарних посљедица поремећаја слуха, говора и језика код дјеце у источном дијелу Републике Српске Медицински факултет Проф. др Маја Рачић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

26. Значај српског језика и књижевности за очување идентитета Репблике Српске Филозофски факултет Проф. др Милош Ковачевић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

27. Континуитет трајања српског народа западно од Дрине-историјске основе настанка Републике Српске Филозофски факултет Проф. др Драга Мастиловић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

28. Стратегија учења страног језика Филозофски факултет Проф. др Биљана Сладоје Бошњак Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

29. Корпус савременог српског језика на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву Филозофски факултет Доц. Др Оља Јојић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

30. Спектар диференцијалних оператора Филозофски факултет Доц. др Владимир Владичић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

31. Савремени проблеми истраживања у учењу математичке анализе Филозофски факултет Проф. др Небојша Елез Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

32. Инверзни спектрални проблеми Филозофски факултет Проф. др Миленко Пикула Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

33. Обновљиве сировине као реактанти за добијање еколошки прихватљивих материјала Технолошки факултет Проф. др Милован Јотановић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

34. Утицај примијењене атмосферске плазме на трајност и технолошка својства прехрамбених производа Технолошки факултет Проф. др Радослав Грујић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

35. Синтеза и примјена нанокристалне алумине Технолошки факултет Доц. др Зоран Обреновић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

36. Каталитичко дјеловање сумпорне киселине на морфологију електохемијски добијеног бакарног праха Технолошки факултет Проф. др Милорад Томић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

37. Екстракт жалфије као инхибитор корозије челика Технолошки факултет Проф. др Миомир Павловић Министарство науке и технологије Републике Српске.
38. Карактеризација црвеног муља из фабрике глинице Алумина као полазна основа за истраживање могућности употребе Технолошки факултет Проф. др Славко Смиљанић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

39. Утицај метанола на деполаризацију анодне реакције у електролиту за производњу електролитног цинка Технолошки факултет Проф. др Душан Станојевић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2014.)

40. Структуирање хибридних полиуретанских еластомера на основу обновљивих сировина Технолошки факултет Проф. др Милован Јотановић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

41. Електрохемијско добијање еколоши прихватљивих заштитних превлака легура Zn-Ni-Co на челику и њихова карактеризација Технолошки факултет Проф. др Милорад Томић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

42. Утицај замјене неорганских соли додацима природног порјекла на квалитет и безбједност кобасица израђених према принципима органске производње Технолошки факултет Проф. др Радослав Грујић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

43. Ремедијација отпадних муљева неорганским имобилизационим агенсима Технолошки факултет Проф. др Миладин Глигорић Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

44. Мјерење тренутног стања радиоактивности земље, воде и ваздуха на подручју Новог Града Саобраћајни факултет Проф. др Зоран Ћургуз Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 31.12.2015.)

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. Унапређење енергетске ефикасности изолационих материјала додатком продуката рециклаже полимерног отпада  

Технолошки факултет

Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 23.12.2015.)

2. Оптимизација карактеристичних параметара код спаљивања медицинског отпада  

Технолошки факултет

Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 23.12.2015.)

3. Елаборат за израду аутономног соларног енергетског извора (генератора) са даљинском контролом и надзором за енергетско напајање телекомуникационих објеката  

 

Саобраћајни факултет

 

Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 23.12.2015.)

4. Имплементација веб апликација у интелигентним транспортним средствима за информисање путника у јавном аутобуском саобраћају  

Саобраћајни факултет

Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 23.12.2015.)

ЗАЈЕДНИЧКИ БИЛАТЕРАЛНИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Назив пројекта Факултет носилац пројекта Координатор пројекта Фонд из којег се пројекат финансира
1. Размјена истраживача из Републике Српске и Републике Словеније који ће реализовати заједнички билатерални научноистраживачки пројекат „Проиводња стабилних еко-прихватљивих хидрофобних површина са анти-корозионим својствима за различите типове конструкционих материјала“  

 

 

Технолошки факултет

 

 

 

Проф. др Миомир Павловић

 

 

Министарство науке и технологије Републике Српске (Уговор закључен 28.03.2016.)

2. Размјена истраживача из Републике Српске и Републике Словеније који ће реализовати заједнички билатерални научноистраживачки пројекат „Кориштење нискотемпературних геотермалних ресурса за потребе високотемпературнох даљинског гријања“  

 

 

Технолошки факултет

 

 

 

Проф. др Милован Јотановић

 

 

Министарство науке и технологије Републике Српске (Уговор закључен 28.03.2016.)

3. Размјена истраживача из Републике Српске и Републике Словеније који ће реализовати заједнички билатерални научноистраживачки пројекат „Производња стабилних еко-прихватљивих хидрофобних површина са анти-корозионим својствима за различите типове конструкционих материјала“  

 

 

Технолошки факултет

 

 

 

Проф. др Миомир Павловић

 

 

 

Министарство науке и технологије Републике Српске (Уговор закључен 28.03.2016.)

4. Размјена истраживача из Републике Српске и Републике Словеније који ће реализовати заједнички билатерални научноистраживачки пројекат „Полу-лучно транзитивни графови већег степена“  

 

Факултет за производњу и менаџмент

 

 

 

Проф. др Душан Јокановић

 

 

Министарство науке и технологије Републике Српске (Уговор закључен 28.03.2016.)

5. Размјена истраживача из Републике Српске и Црне Горе који ће реализовати заједнички билатерални научноистраживачки пројекат „Диверсификација руралне економије: студија компаративних случајева између Босне и Херцеговине и Црне Горе/DIRULECO/“  

 

 

 

Пољопривредни факултет

 

 

 

 

 

Доц. др Синиша Берјан

 

Министарство науке и технологије Републике Српске (Уговор закључен 03.06.2016.)

НАБАВКА ОПРЕМЕ

Назив пројекта Факултет носилац пројекта Фонд из којег се пројекат финансира
1. Набавка опреме за научноистраживачки рад  

Медицински факултет

Министарство науке и технологије Републике Српске. (Уговор закључен 11.11.2015.)
2. Набавка опреме за научноистраживачки рад Факултет за производњу и менаџмент Министарство науке и технологије Републике Српске. (Уговор закључен 11.11.2015.)
3. Набавка опреме за научноистраживачки рад  

Електротехнички факултет

Министарство науке и технологије Републике Српске. (Уговор закључен 11.11.2015.)
4. Набавка опреме за научноистраживачки рад  

Технолошки факултет

Министарство науке и технологије Републике Српске. (Уговор закључен 11.11.2015.)
5. Набавка опреме за научноистраживачки рад  

Медицински факултет

Министарство науке и технологије Републике Српске. (Уговор закључен 11.11.2015.)
6. Набавка опреме за испитивање оптичких влакана Саобраћајни факултет Министарство науке и технологије Републике Српске.

(Уговор закључен 23.12.2015.)