Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 90)

Обавјештења – Универзитет

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора „Набавка канцеларијског материјала“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба „Набавка противпожарног система и аларма“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Слободан Вукићевић

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Графички дизајн (предмети Типографско обликовање, Графичко обликовање књиге) – Слободан Вукићевић Прилог: Извјештај Слободан Вукићевић

Прочитајте