Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа умјетничка област Умјетност, група предмета Графика, кандидат Богдан Радовић