Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža umjetnička oblast Umjetnost, grupa predmeta Grafika, kandidat Bogdan Radović