Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 60)

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Ирена Стопић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета Графика – Ирена Стопић Прилог: Извјештај Ирена Стопић

Прочитајте

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора „Набавка лабораторијског прибора и потрепштина“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Бранслава Ђурчић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Неурологија (ужа образовна област Неурологија, предмети: Неурологија) – Бранислава Ђурчић Прилог: Извјештај Бранислава Ђурчић

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке са референцом „Набавка дрона – беспилотна летјелица“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке са референцом „Набавка поклона (слике, иконе, плакете и сл.)“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Свјетлана Кулић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Патологија (ужа образовна област Патолошка анатомија, предмети: Патологија, Општа и орална патологија, Патологија и патофизиологија) – Свјетлана Кулић Прилог: Извјештај Свјетлана Кулић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање наставника страног језика – Јелена Митровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање једног наставника страних језика и вјештина на нематичном факултету – Енглески језик на Универзитету у Источном Сарајеву – Медицинском факултету у Фочи – Јелена Митровић Прилог: Извјештај Јелена Митровић

Прочитајте