Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Шумарство, кандидат др Бобан Милетић