Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Методика васпитно-образовног рада, предмет Методика предшколског васпитања и образовања, кандидат др Наташа Цвијановић