Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 21)

Обавјештења – Универзитет

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Услуге смјештаја за професоре и студенте у склопу извођења практичне наставе из предмета Активности у природи на Тјентишту“ за потребе Факултета Физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву Прилог: Одлука

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Срђан Машић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Друге медицинске науке ( ужа образовна област Медицинска информатика и статистика), наставни предмети: Информатика у медицини, Медицинска статистика, Биомедицинска статистика и информатика, Информатика у здравству, Здравствена статистика, Основи статистике и информатике у спацијалној едукацији и рехабилитацији, …

Прочитајте

Извјештај комисије о реизбору у звање вишег асистента – Давор Милић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор (реизбор) у академско звање виши асистент, ужа научна област Хидротермика и термоенергетика (ужа образовна област Термотехника и термоенергетика, предмети: Механика флуида, Термодинамика, Транспортни процеси, Обновљиви извори енергије, Парни котлови, Термоенергетска постројења, Термоенергетска анализа процеса, Примјена технологија обновљивих извора енергије, Индустријска и комунална термоенергетска …

Прочитајте

Писмени позив за достављање понуда

Писмени позив за достављање понуда за јавну набавку „Смјештај гостујућих професора Пољопривредног факултета на локацији Источно Сарајево“ за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Позив

Прочитајте