Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 20)

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Синиша Божичковић

Извјештај комисије за разматрање конкурсног материјала о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Менаџмент Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету – Бојан Међедовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету за ужу научну област Специфични језици (Англистика). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента – Љиљана Танасић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента на ужу научну област рачуноводство и ревизија на Економском факултету Брчко Прилог: Извјештај

Прочитајте