Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке (страна 5)

Тендери и јавне набавке

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора за јавну набавку „Услуге осигурања студената“ за потребе Факултета пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора за јавну набавку „Услуге осигурања од незгоде“ за потребе Факултета пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуге штампања и копирања“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Obrazac

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Закључак о исправци грешке у Образложењу Одлуке о избору најповољнијег понуђача бр. 1219/19 од 25.06.2019. године за јавну набавку „Набавка осигурања“. Прилог: Одлука Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга осигурања“ за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Писмени позив за достављање понуда за јавну набавку

Писмени позив за достављање понуда за јавну набавку „Смјештај гостујућих професора Пољопривредног факултета на локацији Власеница“ за Потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Позив

Прочитајте

Измјена писменог позива за достављање понуда за јавну набавку

Измјена писменог позива за достављање понуда за јавну набавку „Набавка услуга хотелској смјештаја у земљи“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Измјена писменог позива

Прочитајте