Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке (страна 168)

Тендери и јавне набавке

Образац основних елемената уговора за јавну набавку: „Набавка услуга хотелског смјештаја за потребе учесника пројекта: Процјена и управљање кардиовскуларним ризиком за тимове породичне медицине“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Образац [PDF]

Прочитајте