Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке (страна 169)

Тендери и јавне набавке

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Шумарство, ужу образовну област Кориштење шумских ресурса, (предмети: Искориштавање шума, Механизација у шумарству, Ловство са заштитом ловне фауне и Шумски производи) – Бобан Милетић

Извјештај

Прочитајте