Одлука о поништењу поступка јавне набавке “Набавка услуга осигурања” за потребе Електротехничког факултета Источно Сарајево ЛОТ1-Осигурање запослених радника Електротехничког факултета