Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка услуге осигурања запослених“ за потребе Медицинског факултета Фоча