Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуга осигурања” ЛОТ2 Осигурање студената за потребе Пољопривредног факултета