Одлука о избору најповоЉнијег понуђача за јавну набавку „Набавка фотонапонског система за два пластеника“ за потребе Пољопривредног факултета Источно Сарајево