Јавни позив за продају путничког моторног возила путем јавне лицитације