Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Математичка анализа и примјене, кандидат Валентина Тимотић