Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Заштита здравља биљака, кандидат Андрија Томић