Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Естетика, кандидат др Данијела Милинковић