Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације, кандидат Вања Вукчевић