Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка горива” за потребе Филозофског факултета Пале